Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website invitation visit

From: (xjx_58...)

Antique 1912-1949 Porcelain teapot 528 chinaware 400 Website
invitation visit
Website http://www.xjx588.com
http://www.xjx588.com/more.asp?name=xjx588&id=14
E-mail [email protected].com
[email protected]
City Shengzhou Zhejiang China
Thanks !
Jianxiong Xu

Share |