Re: 'God is op het vliegtuig gezet'

From: Toos & Karel (breock...)

Dimitri wrote:
> Pipo wrote:
> > God wordt in Nederland uit het openbare leven verbannen, klaagde
> > bisschop Hurkmans van Den Bosch zaterdag tijdens een oecumenische
> > viering in de Sint Janskathedraal ter gelegenheid van het 25-jarig
> > bestaan van het CDA.
> >
> > "In Nederland lijkt op God een actief uitzettingsbeleid van toepassing
> > te zijn'', aldus de bisschop. "God is op het vliegtuig gezet naar het
> > eiland van de privé-sfeer. Het is ieder voor zich en God voor ons
> > allen. Maar bouw je daarmee een menselijke samenleving op?"
> >
> > Waar God wordt doodgezwegen, komt volgens Hurkmans het leven van de
> > mens in gevaar. "De door mensenhanden gemaakte hel van concentratiekamp
> > en goelag hebben dat in de vorige eeuw op gruwelijke wijze bewezen."
> >
>
> Dat laatste is zo´n ondoordachte opmerking, die door de kerkelijken
> vooral wordt gebruikt uit zelfbehoud, dan uit realiteitszin.
> We kunnen nu wel weer dezelfde discussie starten over de hardhandige
> manier waarop het christendom aan heel Europa is opgedrongen, maar dat
> hebben we al zo vaak gedaan.
> Kijken we reëel naar de laatste twee of drie eeuwen, dan zien we, dat
> juist door het afwerpen van het juk van christendom de mensheid er
> vooral in Europa sterk op vooruit is gegaan. De landen die het meest
> geseculariseerd zijn, belanden het minst in oorlogen of ethnische
> conflicten. Deze landen (Nederland, België, de scandinavische landen,
> Duitsland, Frankrijk) hebben allen een bijzonder laag sterftecijfer als
> gevolg van armoede. Dat, in tegenstelling tot de landen waarin
> godsdienst nog hoogtij viert.
> Wat tegenwoordig vaak vergeten wordt, is, dat je via moderne
> communicatie álles van de hele wereld meekrijgt. Daardoor lijkt het
> alsof de mensheid slecht bezig is. Dat was vroeger niet anders. Sterker
> nog vroeger tijden waren veel en veel meer een tijd van "ieder voor
> zich", puur uit overlevingsdrang.
> Wat zou jij kiezen? Een leven in de tegenwoordige tijd of tijdens de
> hoogtijdagen van het christendom?
>
> En de uitspraak, dat de hel van het concentratiekamp een gevolg is van
> goddeloosheid is natuurlijk een erg hypocriete uitspraak. Dat veel
> mensen de concentratiekampen toejuichten als een vergelding voor de
> moord op Jezus door de Joden, dat is pas gruwelijk.
>
> Dimitri
- Indien God een door mensen geschapen begrip is, kan van God per
definitie geen ellende afkomstig zijn.
- Mocht God inderdaad als het Goede waar niets slechts uit voort kan
komen bestaan ook bij de gratie van niet gelovigen, dan is gegeven het
Goede dezelfde ellende ook nimmer van Hem afkomstig.

Een (wel of niet bestaande) God kan dus nimmer ellende worden
toegerekend.
Afgezien van het natuurgeweld waarin wij geplaatst zijn, is onze
ellende a.g.v. mensenwerk en niet van Hem afkomstig.

Op niemand of niets anders kan dit worden afgeschoven. Niet op joden of
paus.
Het elkaar de zwarte piet toeschuiven lijkt als excuusgedrag het
onvermijdelijke gevolg.
De hel van het concentratiekamp was puur de niet van god afkomstige
kant van ons mens-zijn aan het werk.

Twas maar een gedachte. Hopelijk niet te fundamenteel.

Share |
'God is op het vliegtuig gezet'... by Pipo on Oct 16th 2005, 14:50
Re: 'God is op het vliegtuig gezet'... by Dimitri on Oct 16th 2005, 17:18
Re: 'God is op het vliegtuig gezet'... by Toos & Karel on Oct 16th 2005, 18:51