From: Ben (benhee...)

De lokale omroep in Smallingerland te weten Smelne FM zend grotendeels van
haar zendtijd non-stop muziek uit. Deze lokale omroep wordt gefinancierd
door de gemeente Smallingerland dus van uw belasting centen. Volgens de
Mediawet dient de lokale omroep 50% van haar zendtijd moeten vullen met
informatie, cultuur en educatie. Smelne FM zendt dus heel veel muziek uit.
Deze muziek wordt door een medewerker in de computer gezet. De lokale omroep
is hiervoor nadrukkelijk niet voor bedoeld. U kunt uw klachten kenbaar maken
bij de gemeente Smallingerland op het mail adres:[email protected]
en bij [email protected].nl

Uit de brochure van de CvdM.nl:

Het verzorgen van media-aanbod is voor een belangrijk deel een creatief
proces. In de
Mediawet staan echter wel enkele voorschriften voor de productie en de aard
van
programma's. Zo moet een lokale publieke omroep een bepaald percentage
programma's
zelf produceren, of dat in zijn opdracht laten doen (productienorm).
Kant-en-klare
programma's aankopen mag dus maar in beperkte mate. Ook moet de omroep een
voorgeschreven percentage programma's van informatieve, culturele en
educatieve aard
op het eigen verzorgingsgebied richten (ICE-norm). Voor de vaststelling
daarvan rekent
het Commissariaat de nachtelijke uren niet mee: er wordt alleen gekeken naar
de
uitzendingen tussen 7.00 uur en 23.00 uur. De zogeheten toetsingstijd
beslaat dus
zestien uur per dag (en 112 uur per week)

http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=9904&type=org

U kunt de programmering van Smelne FM vinden op de volgende link:

http://www.smelnefm.nl/nl/programmas/

Share |